CHÂM CỨU

Special promotion price:

$50/ suất.

Cho tất cả loại hình massage
Vui lòng liên hệ để được giảm giá trực tiếp.

Massage

30 phút - $30 + Tiền tip
60 phút - $60 + Tiền tip
90 phút - $90 + Tiền tip

cho tất cả loại hình massage

Vui lòng liên hệ để được giảm giá trực tiếp

GIÁC HƠI

$50 per session

Bao gồm các loại hình
Vui lòng liên hệ để được chiết khấu

Gói dịch vụ Châm cứu + Massage

1 giờ - $120 + Tiền tip
90 phút - $150 + Tiền tip