CHÂM CỨU

$ 100/ suất.

  • Cho tất cả loại hình massage
  • Vui lòng liên hệ để được giảm giá trực tiếp.

Massage

1 giờ - $90 + Tiền tip
90 phút- $ 135 + Tiền tip
30 phút - $ 30 + Tiền tip

  • cho tất cả loại hình massage
  • Vui lòng liên hệ để được giảm giá trực tiếp

GIÁC HƠI

$80 per session

  • Bao gồm các loại hình
  • Vui lòng liên hệ để được chiết khấu

Gói dịch vụ Châm cứu + Massage

1 giờ - 150$ + Tiền tip
90 phút - 200$ + Tiền tip